Na czym polegają badania wydolnościowe?

Badana osoba wykonuje wysiłek o narastającej intensywności (ergometr rowerowy, bieżnia). Podczas tego wysiłku dokonujemy pomiarów poziomu kwasu mlekowego, oraz częstości skurczów serca. W trakcie badania określona zostanie zdolność do pochłaniania tlenu, a także inne ważne parametry oddechowe. Próg przemian tlenowych to poziom kwasu mlekowego we krwi badanego nie przekraczający 2 mml/l. , stężenie kwasu mlekowego do poziomu 4mml/l to wartość progu beztlenowego. Jednocześnie podczas oznaczania progów metabolicznych dokonujemy rejestracji poziomu HR.

Spirometria

Podczas badania mierzy się objętość i pojemność płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Spirometria ma na celu określenie rezerw wentylacyjnych układu oddechowego.

 • VC – pojemność życiowa płuc
 • IC – pojemność wdechowa
 • TV – pojemność oddechowa
 • ERF – wydechowa objętość zapasowa
 • IRV – wdechowa objętość zapasowa
 • MVV – max. wentylacja dowolna
 • FVC1 – natężona pojemność życiowa płuc

Badanie pułapu tlenowego

Badanie pułapu tlenowego przeprowadzamy metodą bezpośrednią w ml/kg/min (CARDIO 2) lub l/min.

Wyniki badań VO2max pozwalają na ocenę aktualnego stanu wydolności tlenowej badanej osoby.

Badamy również wiele innych ważnych parametrów oddechowych.

Oznaczanie progów metabolicznych

Sterowanie intensywnością wysiłków fizycznych na podstawie oznaczania progów metabolicznych (metodą inwazyjną z krwi)

Badana osoba wykonuje wysiłek o narastającej intensywności (ergometr rowerowy, bieżnia). Podczas tego wysiłku dokonujemy pomiarów poziomu kwasu mlekowego oraz częstości skurczów serca. Próg przemian tlenowych to poziom kwasu mlekowego we krwi badanego nie przekraczający 2 mml/l. , stężenie kwasu mlekowego do poziomu 4mml/l to wartość progu beztlenowego. Jednocześnie podczas oznaczania progów metabolicznych dokonujemy rejestracji poziomu HR.

Analiza masy ciała

Proponujemy badania ilościowe i jakościowe składu masy ciała (pomagają w prawidłowej ocenie obecnego stanu wielu ważnych czynników wpływających na wydolność i stan organizmu badanego).

 • TBW – woda całkowita (w litrach i %)
 • ECW – woda pozakomórkowa (w litrach i %)
 • ICW – woda komórkowa (w litrach i %)
 • FM – masa tłuszczowa (w kg i %)
 • FFM – masa beztłuszczowa, aktywna (w kg i %)
 • BCM – masa komórkowa (w kg i %)
 • MM – masa mięśniowa (kg i %)
 • BMR – podstawowa przemiana materii (kcal)
 • BMI – index masy ciała
 • BCMI – index masy komórkowej ciała
 • Stosunek sód/potas (Na/K)

Badanie hemoglobiny

Morfologia krwi jest podstawowym badaniem, które stosuje się również w diagnostyce sportowej. W ramach morfologii bada się m.in. poziom hemoglobiny (HGB).

Hemoglobina, czyli czerwony barwnik krwi, odpowiada za transport tlenu do tkanek. Podczas badania mierzy się zawartość sumaryczną wszystkich barwników krwi – pochodnych hemoglobiny.

Wielu sportowców uprawiających sport wyczynowo może borykać się z problemem zbyt niskiej poziomu hemoglobiny oraz obniżone stężenie hematokrytu. Wynika to z przystosowywania się organizmu do zadawanych w trakcie treningu bodźców. Istotne jest badanie poziomu HGB oraz HCT.

Badanie hematokrytu

Badanie hematokrytu to kolejne badanie wchodzące w skład morfologii krwi.

Hematokryt (HCT) oznacza zagęszczenie krwi. Jest miarą stosunku białych i czerwonych krwinek oraz płytek krwi do osocza.

Zbyt mała objętość osocza (zwiększona gęstość krwi) może świadczyć o odwodnieniu organizmu.

Wielu sportowców uprawiających sport wyczynowo może borykać się z problemem zbyt niskiej poziomu hemoglobiny oraz obniżone stężenie hematokrytu. Wynika to z przystosowywania się organizmu do zadawanych w trakcie treningu bodźców. Istotne jest badanie poziomu HGB oraz HCT.

Konsultacje

Zapraszamy na osobiste konsultacje:

 • z fizjologiem sportu
 • z dietetykiem