Analiza masy ciała

ANALIZA MASY CIAŁA

Proponujemy badania ilościowe i jakościowe składu masy ciała.

 • TBW – woda całkowita ( w litrach i % )
 • ECW – woda pozakomórkowa ( w litrach i % )
 • ICW – woda komórkowa ( w litrach i % )
 • FM – masa tłuszczowa ( w kg i % )
 • FFM – masa beztłuszczowa, aktywna ( w kg i % )
 • BCM – masa komórkowa ( w kg i % )
 • MM – masa mięśniowa ( kg i % )
 • BMR – podstawowa przemiana materii ( kcal )
 • BMI – index masy ciała
 • BCMI – index masy komórkowej ciała
 • Stosunek sód/potas ( Na/K )
 • PA-kont fazowy między rezystancją a reaktancją
Góra

Facebook

ZAMÓW BON