Analiza masy ciała

Proponujemy badania ilościowe i jakościowe składu masy ciała (pomagają w prawidłowej ocenie obecnego stanu wielu ważnych czynników wpływających na wydolność i stan organizmu badanego).

 • TBW – woda całkowita (w litrach i %)
 • ECW – woda pozakomórkowa (w litrach i %)
 • ICW – woda komórkowa (w litrach i %)
 • FM – masa tłuszczowa (w kg i %)
 • FFM – masa beztłuszczowa, aktywna (w kg i %)
 • BCM – masa komórkowa (w kg i %)
 • MM – masa mięśniowa (kg i %)
 • BMR – podstawowa przemiana materii (kcal)
 • BMI – index masy ciała
 • BCMI – index masy komórkowej ciała
 • Stosunek sód/potas (Na/K)