Badanie hematokrytu

Badanie hematokrytu to kolejne badanie wchodzące w skład morfologii krwi.

Hematokryt (HCT) oznacza zagęszczenie krwi. Jest miarą stosunku białych i czerwonych krwinek oraz płytek krwi do osocza.

Zbyt mała objętość osocza (zwiększona gęstość krwi) może świadczyć o odwodnieniu organizmu.

Wielu sportowców uprawiających sport wyczynowo może borykać się z problemem zbyt niskiej poziomu hemoglobiny oraz obniżone stężenie hematokrytu. Wynika to z przystosowywania się organizmu do zadawanych w trakcie treningu bodźców. Istotne jest badanie poziomu HGB oraz HCT.