Badanie hemoglobiny

Morfologia krwi jest podstawowym badaniem, które stosuje się również w diagnostyce sportowej. W ramach morfologii bada się m.in. poziom hemoglobiny (HGB).

Hemoglobina, czyli czerwony barwnik krwi, odpowiada za transport tlenu do tkanek. Podczas badania mierzy się zawartość sumaryczną wszystkich barwników krwi – pochodnych hemoglobiny.

Wielu sportowców uprawiających sport wyczynowo może borykać się z problemem zbyt niskiej poziomu hemoglobiny oraz obniżone stężenie hematokrytu. Wynika to z przystosowywania się organizmu do zadawanych w trakcie treningu bodźców. Istotne jest badanie poziomu HGB oraz HCT.