Badanie pułapu tlenowego

Badanie pułapu tlenowego przeprowadzamy metodą bezpośrednią w ml/kg/min (CARDIO 2) lub l/min.

Wyniki badań VO2max pozwalają na ocenę aktualnego stanu wydolności tlenowej badanej osoby.

Badamy również wiele innych ważnych parametrów oddechowych.