Spirometria

Podczas badania mierzy się objętość i pojemność płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Spirometria ma na celu określenie rezerw wentylacyjnych układu oddechowego.

  • VC – pojemność życiowa płuc
  • IC – pojemność wdechowa
  • TV – pojemność oddechowa
  • ERF – wydechowa objętość zapasowa
  • IRV – wdechowa objętość zapasowa
  • MVV – max. wentylacja dowolna
  • FVC1 – natężona pojemność życiowa płuc